Phòng ban chuyên môn
Phòng Quản lý đô thị
Địa chỉ: Số 04 Mạc Tử Hoàng – Đông Hồ - Hà Tiên – Kiên Giang.
Điện thoại: 0773852103.
Trưởng phòng : Võ Thanh Dân. Điện thoại : 0773606101.
Chức năng: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng; kiến trúc; quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông vận tải ở địa phương.

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085