Phòng ban chuyên môn
Phòng Kinh tế
Địa chỉ: Số 03 Mạc Tử Hoàng – Đông Hồ - Hà Tiên – Kiên Giang.
Điện thoại: 0773852463.
Trưởng phòng : Dương Quảng Bình. Điện thoại : 0913250280.
Chức năng: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ ; kinh tế trang trại nông thôn ; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn ; công thương ; khoa học và công nghệ.

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085