Phòng ban chuyên môn
Phòng Y tế
Địa chỉ: Số 04 Mạc Tử Hoàng – Đông Hồ - Hà Tiên – Kiên Giang.
Điện thoại: 0773950111.
Trưởng phòng : Phạm Thị Tuyết Mai. Điện thoại : 0919831156.
Chức năng: Giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ý tế trên địa bàn thị xã.

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085