Phòng ban chuyên môn
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 10 Mạc Công Du – Đông Hồ - Hà Tiên – Kiên Giang.
Điện thoại: 0773852094.
Trưởng phòng : Trần Dũng Trí Nhân. Điện thoại : 0773700368.
Chức năng: tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085