Phòng ban chuyên môn
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Địa chỉ: Số 06 Mạc Công Du – Đông Hồ - Hà Tiên – Kiên Giang.
Điện thoại :0773852076.
Trưởng phòng: Nguyễn Đình Chiến. Điện thoại: 0773606065
Chức năng: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085