Phòng ban chuyên môn
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Số 04 Mạc Tử Hoàng – Đông Hồ - Hà Tiên – Kiên Giang.
Điện thoại: 0773952962.
Trưởng phòng : Võ Tiến Dũng. Điện thoại : 0918513341.
Chức năng: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường biển và hải đảo.

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085