Phòng ban chuyên môn
Phòng Tài chính – Kế hoạch
Địa chỉ: Số 46A Mạc Công Du – Đông Hồ - Hà Tiên – Kiên Giang.
Điện thoại: 0773851471.
Trưởng phòng: Lưu Tấn Tài. Điện thoại: 0918526952.
Chức năng: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085