Phòng ban chuyên môn
Phòng Nội vụ
Địa chỉ: Số 19 Mạc Công Du - Đông Hồ - Hà Tiên - Kiên Giang.
Điện thoại: 0773852299.
Trưởng phòng: Trần Ngọc Quyên. Điện thoại : 0919412507.
Chức năng: tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng và công tác thanh niên.

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085