Thông báo
Nội dung chương trình tổ chức Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các (1736-2018) và Du lịch Hà Tiên năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Ban tổ chức các sự kiện, Lễ hội thị xã Hà Tiên năm 2018 về việc tổ chức Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các (1736-2018), Ban tổ chức thông báo nội dung chương trình tổ chức Lễ hội như sau:

1. Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các (1736-2018) và Du lịch Hà Tiên năm 2018 được diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 01/3/2018 đến ngày 02/3/2018 (nhằm ngày 14 đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch) tại ba địa điểm chính: Đền thờ họ Mạc, Quảng trường Trung tâm thị xã và Công viên Trần Hầu.

2. Trình tự nội dung tổ chức các hoạt động Lễ hội:

STT

Hoạt động

Thời gian

Địa điểm

1

 Triển lãm ảnh, thơ chủ đề “Hà Tiên-Đất và Người”

Từ  08h00 ngày 01/3/2018 đến hết ngày 02/3/2018

Công viên Quảng trường Trung tâm thị xã Hà Tiên (trước Siêu thị Co.op mart)

2

Hội chợ ẩm thực

Từ 09h00 ngày 01/3/2018 đến 22h00 ngày 02/3/2018

Quảng trường Trung tâm thị xã Hà Tiên

3

Viếng mộ nhà thơ Đông Hồ

16h00

ngày 01/3/2018

Khu phố 1, Phường Tô Châu

4

Thăm Nhà lưu niệm Đông Hồ

17h00

ngày 01/3/2018

Nhà lưu niệm Đông Hồ

5

Họp mặt Văn nghệ sỹ

19h00

ngày 01/3/2018

Đền thờ họ Mạc

6

Các hoạt động đường phố (giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, nhảy hiện đại, nhảy dân vũ, khiêu vũ, ẩm thực, tặng thiệp chúc xuân, triển lãm sách…)

Từ 19h00 đến 22h00 ngày 01/3/2018 và

ngày 02/3/2018

Quảng trường Trung tâm thị xã Hà Tiên và Công viên Trần Hầu

7

Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản

07h30

ngày 02/3/2018

Đầm Đông Hồ, Ao sen trước Đền thờ họ Mạc

8

Diễu hành đường phố (xe đạp hoa, xe xích lô, xe lôi, xe đạp thể thao)

17h00

ngày 02/3/2018

Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã - đường Mạc Cửu - đường Đông Hồ - đường Trần Hầu - đường Mạc Thiên Tích - đường Mạc Cửu - Đường Mạc Công Du - Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã.

9

Khai mạc Lễ hội Tao đàn chiêu Anh Các (1736-2018) và Du lịch Hà Tiên năm 2018

19h00

ngày 02/3/2018

Công viên Trần Hầu

10

Thả hoa đăng

20h30 -21h00

ngày 02/3/2018

Đầm Đông Hồ

11

Hái lộc đầu xuân, dâng hương và lễ tế trời đất

21h00 - 21h30

ngày 02/3/2018

Đền thờ họ Mạc và nền Sơn Xuyên (đỉnh núi Bình San)


Các tin khác:

thông báo
Nội dung chương trình tổ chức Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các (1736-2018) và Du lịch Hà Tiên năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Ban tổ chức các sự kiện, Lễ hội thị xã Hà Tiên năm 2018 về việc tổ chức Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các (1736-2018), Ban tổ chức thông báo nội dung chương trình tổ chức Lễ hội như sau:

1. Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các (1736-2018) và Du lịch Hà Tiên năm 2018 được diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 01/3/2018 đến ngày 02/3/2018 (nhằm ngày 14 đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch) tại ba địa điểm chính: Đền thờ họ Mạc, Quảng trường Trung tâm thị xã và Công viên Trần Hầu.

2. Trình tự nội dung tổ chức các hoạt động Lễ hội:

STT

Hoạt động

Thời gian

Địa điểm

1

 Triển lãm ảnh, thơ chủ đề “Hà Tiên-Đất và Người”

Từ  08h00 ngày 01/3/2018 đến hết ngày 02/3/2018

Công viên Quảng trường Trung tâm thị xã Hà Tiên (trước Siêu thị Co.op mart)

2

Hội chợ ẩm thực

Từ 09h00 ngày 01/3/2018 đến 22h00 ngày 02/3/2018

Quảng trường Trung tâm thị xã Hà Tiên

3

Viếng mộ nhà thơ Đông Hồ

16h00

ngày 01/3/2018

Khu phố 1, Phường Tô Châu

4

Thăm Nhà lưu niệm Đông Hồ

17h00

ngày 01/3/2018

Nhà lưu niệm Đông Hồ

5

Họp mặt Văn nghệ sỹ

19h00

ngày 01/3/2018

Đền thờ họ Mạc

6

Các hoạt động đường phố (giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, nhảy hiện đại, nhảy dân vũ, khiêu vũ, ẩm thực, tặng thiệp chúc xuân, triển lãm sách…)

Từ 19h00 đến 22h00 ngày 01/3/2018 và

ngày 02/3/2018

Quảng trường Trung tâm thị xã Hà Tiên và Công viên Trần Hầu

7

Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản

07h30

ngày 02/3/2018

Đầm Đông Hồ, Ao sen trước Đền thờ họ Mạc

8

Diễu hành đường phố (xe đạp hoa, xe xích lô, xe lôi, xe đạp thể thao)

17h00

ngày 02/3/2018

Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã - đường Mạc Cửu - đường Đông Hồ - đường Trần Hầu - đường Mạc Thiên Tích - đường Mạc Cửu - Đường Mạc Công Du - Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã.

9

Khai mạc Lễ hội Tao đàn chiêu Anh Các (1736-2018) và Du lịch Hà Tiên năm 2018

19h00

ngày 02/3/2018

Công viên Trần Hầu

10

Thả hoa đăng

20h30 -21h00

ngày 02/3/2018

Đầm Đông Hồ

11

Hái lộc đầu xuân, dâng hương và lễ tế trời đất

21h00 - 21h30

ngày 02/3/2018

Đền thờ họ Mạc và nền Sơn Xuyên (đỉnh núi Bình San)


Các tin khác:

Chuyên mục

        Sáng ngày 07 tháng 09 năm 2016, Ban Tuyên giáo thị ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Hà Tiên tổ chức lớp tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền miệng, kết hợp hướng dẫn phương pháp viết bản tin cộng tác với các phương tiện thông tin đại chúng năm 2016.

Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác:
BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà Tiên

Quảng cáo liên hệ: 02973.852085