Thông báo
Thông báo về việc ôn thi và triệu tập thí sinh dự thi viên chức năm 2016

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức,

Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã Hà Tiên thông báo về việc ôn thi và triệu tập thí sinh dự thi viên chức năm 2016 như sau:

1. Thời gian và địa điểm ôn thi:

Thời gian: Vào lúc 07h30’ ngày 19 tháng 11 năm 2016.

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Hà Tiên (Tỉnh lộ 28, khu phố 2, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên).

2. Triệu tập thí sinh dự thi:

Thời gian: Ngày 9, 10, 11 tháng 12 năm 2016.

Khai mạc vào lúc 07h30’ ngày 9 tháng 12 năm 2016.

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Hà Tiên (Tỉnh lộ 28, khu phố 2, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên).

Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã Hà Tiên thông báo đến các thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi viên chức năm 2016 được biết./.

Download file tại đây: 194.TB-HDTDVC.pdf

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà Tiên

Quảng cáo liên hệ: 0773.852085