Thông báo
Lịch làm việc của Thường trực UBND thị xã (tuần 11 - từ ngày 20 tháng 03 năm 2017 đến ngày 26 tháng 03 năm 2017)

* Thứ hai, ngày 20 tháng 3 năm 2017:

- Chủ tịch UBND thị xã Phạm Thị Tuyết Minh: sáng, 08h00’: họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử Trưởng ấp, khu phố, Phó Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2017-2019 của các xã, phường trên địa bàn thị xã tại Hội trường số 02-UBND thị xã; chiều, xử lý công việc.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Liêu Khắc Dũng: sáng, xử lý công việc; chiều, 13h30’: dự Hội nghị tổng kết công tác tôn giáo năm 2016 tại Tỉnh ủy.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân: sáng, xử lý công việc; chiều, 14h00’: dự họp bàn giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đối với cảng, bến, phương tiện vận tải khách, phương tiện đưa khách tham quan du lịch tại Sở Giao thông vận tải tỉnh.

* Thứ ba, ngày 21 tháng 3 năm 2017:

- Chủ tịch UBND thị xã Phạm Thị Tuyết Minh: sáng, cùng Cục thuế Tỉnh Kiên Giang khảo sát cơ sở nhà, đất trụ sở làm việc cũ, mới Chi cục Thuế thị xã; chiều, 13h30’: dự Hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2017 tại UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Liêu Khắc Dũng: sáng, 08h00’: họp thông qua kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017 tại Hội trường số 01-UBND thị xã; chiều, 14h00’: họp rút kinh nghiệm tổ chức lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các tại Hội trường số 01-UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân: sáng, cùng Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ tỉnh kiểm tra việc chuẩn bị công tác bầu cử Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp, khu phố; Tổ NDTQ nhiệm kỳ (2017-2019) tại xã Mỹ Đức, xã Thuận Yên; chiều, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Nước thế giới” và “Ngày Khí tượng thế giới” năm 2017.

* Thứ tư, ngày 22 tháng 3 năm 2017:

- Chủ tịch UBND thị xã Phạm Thị Tuyết Minh: sáng, 07h30’: dự Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016 tại Tỉnh ủy Kiên Giang chiều, 15h00’: nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong việc chuyển mục đích sử dụng đất tại Hội trường số 02-UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Liêu Khắc Dũng: xử lý công việc.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân: sáng, 07h00’: dự Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày Nước thế giới” và “Ngày Khí tượng thế giới” năm 2017; chiều, xử lý công việc.

* Thứ năm, ngày 23 tháng 3 năm 2017:

- Chủ tịch UBND thị xã Phạm Thị Tuyết Minh: sáng, 08h00’: làm việc với một số ngành chức năng thị xã về quản lý, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thị xã tại Hội trường số 02-UBND thị xã; chiều, 14h00’: làm việc với Công ty vận tải Bình An và Công ty TNHH MTV Thạnh Thới về vị trí đấu nối với Quốc lộ tại Hội trường số 02-UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Liêu Khắc Dũng: sáng, họp kiện toàn Ban biên tập cổng thông tin điện tử thị xã; chiều, họp củng cố hoạt động Đội kiểm tra liên ngành 814 thị xã.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân: sáng, 08h00’: làm việc với các Chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thị xã tại Phòng họp UBND thị xã; chiều, 14h00’: làm việc với công ty TNHH Một thành viên Thông Thuận tại Phòng họp UBND thị xã.

* Thứ sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2017:

- Chủ tịch UBND thị xã Phạm Thị Tuyết Minh: sáng, họp rút kinh nghiệm công tác tập huấn, huấn luyện dân quân tự vệ tại BCH Quân sự thị xã; chiều, xử lý công việc.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Liêu Khắc Dũng: sáng, họp triển khai kế hoạch chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thị xã tại Hội trường số 01-UBND thị xã; chiều, họp xét nâng lương đợt I năm 2017 tại Hội trường số 01-UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân: xử lý công việc.

* Thứ bảy, ngày 25/3/2017 và Chủ nhật, ngày 26/3/2017: nghỉ.

DỰ KIẾN CÔNG VIỆC CỦA TT. UBND THỊ XÃ TUẦN TỚI:

- Làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã về kế hoạch chuẩn bị tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam (Phó Chủ tịch UBND thị xã Liêu Khắc Dũng).

- Ngày 27/3/2017: tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra tình hình xây dựng và triển khai thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy rừng năm 2017 (Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân).

- Ngày 29/3/2017: dự Hội nghị trực tuyến sơ kết Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 và tổng kết công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016 (Phó Chủ tịch UBND thị xã Liêu Khắc Dũng).

- Ngày 30/3/2017: làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang về Nhà lưu niệm Đông Hồ (Phó Chủ tịch UBND thị xã Liêu Khắc Dũng)./.

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà Tiên

Quảng cáo liên hệ: 0773.852085