Thông báo
Lịch làm việc của Thường trực UBND thị xã (tuần 28 - từ ngày 17 tháng 07 năm 2017 đến ngày 23 tháng 07 năm 2017)

* Thứ hai, ngày 17 tháng 7 năm 2017:

- Chủ tịch UBND thị xã Phạm Thị Tuyết Minh: sáng, 08h00’: họp Thường trực UBND thị xã; chiều, xử lý công việc.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Liêu Khắc Dũng: sáng, 08h00’: họp Thường trực UBND thị xã; 09h00’: họp Hội đồng lương thị xã đợt 2/2017 tại Hội trường số 02-UBND thị xã; chiều, 15h00’: làm việc với Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư để chuẩn bị bổ sung một số nội dung Đề án thành phố Hà Tiên tại Hội trường số 01-UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân: sáng, 08h00’: họp Thường trực UBND thị xã; chiều, 13h30’: dự họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thứ ba, ngày 18 tháng 7 năm 2017:

- Chủ tịch UBND thị xã Phạm Thị Tuyết Minh: dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mỹ Đức năm 2017.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Liêu Khắc Dũng: đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 21/7/2017.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân: sáng, 07h30’: dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đợt 20/2017 tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hòn Đất; chiều, 14h00’: làm việc với Ban Quản lý Bến xe – tàu Hà Tiên, Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã, Phòng Quản lý đô thị thị xã, Phòng Kinh tế thị xã về thủ tục thành lập bến cá Mương Đào tại Hội trường số 02-UBND thị xã; 15h00’: làm việc với Ban Quản lý công trình đô thị, Trung tâm Xúc Tiến, Thương mại – Du lịch Hà Tiên, Ban Quản lý Bến xe – tàu Hà Tiên về công tác nhân sự tại Hội trường số 02-UBND thị xã.

* Thứ tư, ngày 19 tháng 7 năm 2017:

- Chủ tịch UBND thị xã Phạm Thị Tuyết Minh: sáng, kiểm tra các tài liệu chuẩn bị kỳ họp HĐND; chiều, 14h00’: làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã và các ngành có liên quan đề ra giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn thị xã tại Hội trường số 01-UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân: sáng, 07h30’: dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017 tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã; chiều, 14h00’: làm việc với, Ban Quản lý rừng Hòn Đất – Kiên Hà, Hạt Kiểm lâm thị xã, UBND xã Mỹ Đức tại Hội trường số 02-UBND thị xã.

* Thứ năm, ngày 20 tháng 7 năm 2017:

- Chủ tịch UBND thị xã Phạm Thị Tuyết Minh: sáng, tiếp công dân định kỳ; chiều, xử lý công việc.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân: sáng, 08h00’: dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại UBND tỉnh; chiều, xử lý công việc.

* Thứ sáu, ngày 21 tháng 7 năm 2017:

- Thường trực UBND thị xã: dự kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên khóa V, nhiệm kỳ 2016-2020.

* Thứ bảy, ngày 22/7/2017 và Chủ nhật, ngày 23/7/2017: nghỉ.

DỰ KIẾN CÔNG VIỆC CỦA TT. UBND THỊ XÃ TUẦN TỚI:

- Ngày 25/7/2017: Họp Hội đồng kiến trúc quy hoạch thị xã thông qua phần mềm quản lý Bến xe của Ban Quản lý Bến xe - tàu Hà Tiên./.

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà Tiên

Quảng cáo liên hệ: 0773.852085