Thông báo
Lịch làm việc của Thường trực UBND thị xã (tuần 31 - từ ngày 07 tháng 08 năm 2017 đến ngày 13 tháng 08 năm 2017)

* Thứ hai, ngày 07 tháng 8 năm 2017:

- Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Nhàn: sáng, 09h00’: dự Hội nghị diễn thử diễn tập quân sự tỉnh năm 2017 tại HĐND tỉnh; chiều, 14h00’: dự họp Hội đồng KTQH tỉnh thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu cụm cảng Hà Tiên tại Sở Xây dựng; 15h30’: dự họp Ban Chỉ đạo xử lý tình huống tranh chấp, xung đột dân sự trên biên giới và vùng biển, đảo của tỉnh Kiên Giang tại UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân: sáng, xử lý công việc; chiều, 14h00’: họp một số ngành chuyên môn về việc phối hợp tổ chức giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 26 - Tranh cúp Gạo Hạt Ngọc Trời năm 2017 tại Hội trường số 02-UBND thị xã.

* Thứ ba, ngày 08 tháng 8 năm 2017:

- Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Nhàn: sáng, 08h00’: làm việc với Công ty Cổ phần tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang tại Hội trường số 02-UBND thị xã; chiều, 14h00’: làm việc các ngành chuyên môn thuộc khối Văn hóa - Xã hội tại Hội trường số 02-UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân: 07h30’: dự Hội nghị tập huấn triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Viễn thông Kiên Giang.

* Thứ tư, ngày 09 tháng 8 năm 2017:

- Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Nhàn: sáng, 08h00’: dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) tại phường Tô Châu; chiều, 13h30’: họp thành viên UBND thị xã mở rộng tháng 7/2017 tại Hội trường số 01-UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân: sáng, xử lý công việc; chiều, 13h30’: họp thành viên UBND thị xã mở rộng tháng 7/2017 tại Hội trường số 01-UBND thị xã.

* Thứ năm, ngày 10 tháng 8 năm 2017:

- Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Nhàn: sáng, 08h00’: tiếp xúc cử tri tại phường Bình San; chiều, 14h00’: dự triển khai lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2017 trên địa bàn thị xã Hà Tiên tại Công an thị xã.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân: sáng, 08h00’: làm việc với Bảo hiểm xã hội và Công ty Toàn Thành Tâm tại Hội trường số 02-UBND thị xã; chiều, 14h00’: dự Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình phối hợp về thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển đảo tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng.

* Thứ sáu, ngày 11 tháng 8 năm 2017:

- Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Nhàn: sáng, 07h30’: dự Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) tại Hội trường Thị ủy; chiều, 14h00’: làm việc với một số ngành chức năng nghe báo cáo tình hình triển khai XDCB năm 2017 và các công việc tồn đọng trước đây tại Hội trường số 02-UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân: xử lý công việc.

* Thứ bảy, ngày 12/8/2017 và Chủ nhật, ngày 13/8/2017: nghỉ.

Các tin khác:

thông báo
Lịch làm việc của Thường trực UBND thị xã (tuần 31 - từ ngày 07 tháng 08 năm 2017 đến ngày 13 tháng 08 năm 2017)

* Thứ hai, ngày 07 tháng 8 năm 2017:

- Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Nhàn: sáng, 09h00’: dự Hội nghị diễn thử diễn tập quân sự tỉnh năm 2017 tại HĐND tỉnh; chiều, 14h00’: dự họp Hội đồng KTQH tỉnh thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu cụm cảng Hà Tiên tại Sở Xây dựng; 15h30’: dự họp Ban Chỉ đạo xử lý tình huống tranh chấp, xung đột dân sự trên biên giới và vùng biển, đảo của tỉnh Kiên Giang tại UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân: sáng, xử lý công việc; chiều, 14h00’: họp một số ngành chuyên môn về việc phối hợp tổ chức giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 26 - Tranh cúp Gạo Hạt Ngọc Trời năm 2017 tại Hội trường số 02-UBND thị xã.

* Thứ ba, ngày 08 tháng 8 năm 2017:

- Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Nhàn: sáng, 08h00’: làm việc với Công ty Cổ phần tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang tại Hội trường số 02-UBND thị xã; chiều, 14h00’: làm việc các ngành chuyên môn thuộc khối Văn hóa - Xã hội tại Hội trường số 02-UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân: 07h30’: dự Hội nghị tập huấn triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Viễn thông Kiên Giang.

* Thứ tư, ngày 09 tháng 8 năm 2017:

- Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Nhàn: sáng, 08h00’: dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) tại phường Tô Châu; chiều, 13h30’: họp thành viên UBND thị xã mở rộng tháng 7/2017 tại Hội trường số 01-UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân: sáng, xử lý công việc; chiều, 13h30’: họp thành viên UBND thị xã mở rộng tháng 7/2017 tại Hội trường số 01-UBND thị xã.

* Thứ năm, ngày 10 tháng 8 năm 2017:

- Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Nhàn: sáng, 08h00’: tiếp xúc cử tri tại phường Bình San; chiều, 14h00’: dự triển khai lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2017 trên địa bàn thị xã Hà Tiên tại Công an thị xã.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân: sáng, 08h00’: làm việc với Bảo hiểm xã hội và Công ty Toàn Thành Tâm tại Hội trường số 02-UBND thị xã; chiều, 14h00’: dự Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình phối hợp về thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển đảo tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng.

* Thứ sáu, ngày 11 tháng 8 năm 2017:

- Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Nhàn: sáng, 07h30’: dự Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) tại Hội trường Thị ủy; chiều, 14h00’: làm việc với một số ngành chức năng nghe báo cáo tình hình triển khai XDCB năm 2017 và các công việc tồn đọng trước đây tại Hội trường số 02-UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân: xử lý công việc.

* Thứ bảy, ngày 12/8/2017 và Chủ nhật, ngày 13/8/2017: nghỉ.

Các tin khác:

Chuyên mục

        Sáng ngày 07 tháng 09 năm 2016, Ban Tuyên giáo thị ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Hà Tiên tổ chức lớp tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền miệng, kết hợp hướng dẫn phương pháp viết bản tin cộng tác với các phương tiện thông tin đại chúng năm 2016.

Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác:
BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà Tiên

Quảng cáo liên hệ: 02973.852085