Thông báo
Lịch làm việc của Thường trực UBND thị xã (tuần 23 - từ ngày 12 tháng 06 năm 2017 đến ngày 18 tháng 06 năm 2017)

* Thứ hai, ngày 12 tháng 6 năm 2017:

- Chủ tịch UBND thị xã Phạm Thị Tuyết Minh: sáng, 08h00’: dự họp nghe báo cáo thiết kế xây dựng khu kiểm tra hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tại UBND tỉnh; chiều, 14h00’: họp Ban Thường vụ Thị ủy tại Hội trường Thị ủy; 15h00’: họp Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã tại Hội trường thị xã.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Liêu Khắc Dũng: sáng, dự Hội nghị tại Sở Thông tin - Truyền thông về công tác tuyên truyền biển đảo và đối ngoại năm 2017; chiều, 15h00’: họp Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã tại Hội trường thị xã.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân: sáng, 07h30’: dự Hội nghị trực tuyến công tác XDCB 06 tháng đầu năm 2017 tại Hội trường số 01-UBND thị xã; chiều, 15h00’: họp Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã tại Hội trường thị xã.

* Thứ ba, ngày 13 tháng 6 năm 2017:

- Chủ tịch UBND thị xã Phạm Thị Tuyết Minh: xử lý công việc.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Liêu Khắc Dũng: sáng, 08h00’: họp Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách thị xã tại Hội trường số 01-UBND thị xã; chiều, 14h00’: làm việc với các phòng, ban thị xã để giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa tại Hội trường số 02-UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân: xử lý công việc.

* Thứ tư, ngày 14 tháng 6 năm 2017:

- Chủ tịch UBND thị xã Phạm Thị Tuyết Minh: sáng, xử lý công việc; chiều, 14h00’: làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã tại Hội trường số 01-UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Liêu Khắc Dũng: sáng, 08h00’: dự Hội nghị chuyên đề về bảo hiểm y tế gắn với sơ kết việc thực hiện chính sách xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã tại Hội trường Thị ủy; chiều, xử lý công việc.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân: sáng, 07h30’ dự Hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2017 tại Hội trường số 01-UBND thị xã; chiều, xử lý công việc.

* Thứ năm, ngày 15 tháng 6 năm 2017:

- Chủ tịch UBND thị xã Phạm Thị Tuyết Minh: dự buổi tiếp công dân và họp xét khiếu nại, tố cáo tại tỉnh.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Liêu Khắc Dũng: sáng, 08h00’: họp nghe báo cáo kết quả thu, chi vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa năm 2016 và kế hoạch năm 2017” tại Hội trường số 01-UBND thị xã; chiều, họp nghe báo cáo chuẩn bị Đề án thành phố Hà Tiên tại Hội trường số 02-UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân: sáng, xử lý công việc; chiều, dự Hội nghị sơ kết 06 tháng về công tác môi trường trên địa bàn thị xã gắn với triển khai Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại Hội trường số 01-UBND thị xã.

* Thứ sáu, ngày 16 tháng 6 năm 2017:

- Chủ tịch UBND thị xã Phạm Thị Tuyết Minh: sáng, 08h00’: làm việc với Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên và một số ngành chức năng thị xã để giải quyết đơn khiếu nại của ông Sóc U tại Hội trường số 02-UBND thị xã; chiều, xử lý công việc.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Liêu Khắc Dũng: sáng, kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia, lễ giỗ Đức khai trấn Mạc Cửu; chiều, kiểm tra công tác chuẩn bị lễ giỗ Đức khai trấn Mạc Cửu.

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Xuân: xử lý công việc.

* Thứ bảy, ngày 17/6/2017 và Chủ nhật, ngày 18/6/2017: nghỉ.

DỰ KIẾN CÔNG VIỆC CỦA TT. UBND THỊ XÃ TUẦN TỚI:

- Làm việc với lãnh đạo các cơ quan thuộc Khối văn hóa xã hội.

- Họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Họp triển khai kế hoạch Liên hoan văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Nam lần thứ VI năm 2017./.

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà Tiên

Quảng cáo liên hệ: 0773.852085